អាក្បាលធំ / AKbalthom (ចំនួន 81 ពុម្ព​អក្សរ)

ចែកចាយ:

ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ទំព័រ​ផ្លូវការ​និង​តែ​មួយ​គត់​របស់ ពុម្ព​អក្សរ​អាក្បាលធំ លោកអ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ទំនាក់ទំនង​ទិញ​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​ពុម្ព​អក...

ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ទំព័រ​ផ្លូវការ​និង​តែ​មួយ​គត់​របស់ ពុម្ព​អក្សរ​អាក្បាលធំ លោកអ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ទំនាក់ទំនង​ទិញ​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​ពុម្ព​អក្សរ​អាក្បាលធំ​បាន​នៅ​ទំព័រ​នេះ ដោយ​មុនដំបូង​សូម​ចុច​មើល​របៀប​ទិញ និង​មើល​តារាង​ពុម្ព​អក្សរ (មួយ​ពុម្ព​អក្សរ​តម្លៃ $10 (USD) )។ រួច​សូម​កត់​ឈ្មោះ ឬ screenshot អក្សរ​ផ្ញើ​មក​កាន់​យើង​ខ្ញុំ ដើម្បី​សាកសួរ​តម្លៃ មុន​សម្រេច​ទិញ​ពុម្ព​អក្សរ​អាក្បាលធំ ។

ពិសេស ៖ សម្រាប់​លោកអ្នក​ ក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័ន គ្រឹះស្ថាន ត្រូវ​ការ​ទិញ​ពុម្ព​​​​អក្សរ​អាក្បាលធំ ទាំងអស់ (ទិញ​ជា​កញ្ចប់) ដែល​មាន​ជាង​៩០ពុម្ព​អក្សរ យើង​ខ្ញុំ​លក់​ជូន​ក្នុង​តម្លៃ $500 (USD) ដែល​ផ្ដល់​សិទ្ធ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​បាន​រហូត និង​មិន​កំណត់​ចំនួន​កុំព្យូទ័រ ។

Contact:

 • Tel: (Smart) 069 556 887
 • Tel: (Cellcard) 089 556 887
 • Email: akbalthom@gmail.com
 • Website: www.akbalthom.blogspot.com


ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​នីមួយៗ​ ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖


AKbalthom Marker - Version 1.00 November 14, 2019

AKbalthom Chaktomuk - Version 1.00 October 29, 2019

AKbalthom Mr. Design - Version 1.00 October 18, 2019

AKbalthom x Tin Bunheng 1 - 1.00 October 4, 2019


AKbalthom x Tin Bunheng 2 - Version 1.00 September 25, 2019

AKbalthom x Tin Bunheng 3 - Version 1.00 September 8, 2019

https://akbalthom.blogspot.com/2019/08/akbalthom-x-tin-bunheng-4.html
AKbalthom x Tin Bunheng 4 - Version 1.00 August 23, 2019

AKbalthom x Tin Bunheng 5 - Version 1.00 August 18, 2019

AKbalthom x Tin Bunheng 6 - Version 1.00 July 10, 2019

AKbalthom x Tin Bunheng 6 Bold - Version 1.00 July 14, 2019

AKbalthom x Tin Bunheng 7 - Version 1.00 July 8, 2019

AKbalthom x Tin Bunheng 7 Bold - Version 1.00 June 30, 2019

AKbalthom x Tin Bunheng 8 - Version 1.00 June 20, 2019

AKbalthom x Tin Bunheng 9 - Version 1.00 June 17, 2019

AKbalthom x Tin Bunheng 10 - Version 1.00 June 12, 2019

AKbalthom x Tin Bunheng 11 - Version 1.00 June 8, 2019

AKbalthom x Tin Bunheng 12 - Version 1.00 June 3, 2019

AKbalthom x Tin Bunheng 13 - Version 1.00 May 31, 2019

AKbalthom x Tin Bunheng 14 - Version 1.10 September 12, 2019

AKbalthom Angkor 1 - Version 1.00 January 5, 2018

AKbalthom Angkor 2 - Version 1.00 January 2, 2018

AKbalthom Angkor 3 - Version 1.00 December 26, 2017

AKbalthom Angkor 4 - Version 1.00 December 21, 2017

AKbalthom Angkor 5 - Version 1.00 December 16, 2017

AKbalthom Ashad - Version 1.00 June 22, 2018

AKbalthom Asuj - Version 1.00 March 8, 2019

AKbalthom Bos - Version 1.00 April 6, 2019

AKbalthom Chaet - Version 1.00 March 10, 2018

AKbalthom Chamnap Chhun - Version 1.10 July 28, 2015

AKbalthom Choeung Ek - Version 1.00 November 16, 2015

AKbalthom DaemPothi - Version 1.00 May 4, 2017

AKbalthom Freehand - Version 3.00 August 31, 2014

AKbalthom HighSchool - Version 3.00 August 31, 2014

AKbalthom Jais - Version 1.00 May 22, 2018

AKbalthom Kadhek - Version 1.00 March 17, 2019

AKbalthom Kampuchearath - Version 1.00 May 6, 2015

AKbalthom Kbach - Version 3.20 September 30, 2016

AKbalthom Kbach 1 - Version 1.00 April 21, 2016

AKbalthom Kbach 2 - Version 1.00 February 17, 2019

AKbalthom Kbach 2 Plus - Version 1.00 February 20, 2019

AKbalthom Khmer 21st - Version 1.00 October 10, 2016

AKbalthom Khmer Krom - Version 1.00 November 21, 2015

AKbalthom Khmer Krom Italic - Version 1.10 December 14, 2016

AKbalthom KhmerBasic - Version 3.00 August 31, 2014

AKbalthom KhmerGothic - Version 3.10 August 17, 2016

AKbalthom KhmerHand - Version 3.00 August 31, 2014

AKbalthom KhmerLer - Version 3.00 August 31, 2014

AKbalthom KhmerLight - Version 3.00 August 31, 2014

AKbalthom KhmerNew - Version 3.20 April 7, 2019
AKbalthom KmengKmang - Version 1.00 May 26, 2017

AKbalthom KhmerScript - Version 1.00 June 10, 2017

AKbalthom KonSmao - Version 1.00 November 18, 2016

AKbalthom Korea - Version 1.1 August 12, 2012

AKbalthom KrorNhanh - Version 1.00 March 8, 2017

AKbalthom Meak - Version 1.00 April 15, 2019

AKbalthom Mekasay - Version 1.00 March 31, 2019

Akbalthom Molleak 1 - Version 1.00 May 15, 2015

AKbalthom Molleak 2 - Version 1.00 May 29, 2015

AKbalthom Molleak 3 - Version 1.10 August 11, 2015

AKbalthom Moul 1 - Version 2.00 December 7, 2016

AKbalthom Moul 2 - Version 2.00 December 8, 2016

AKbalthom Moul 3 - Version 2.00 December 10, 2016

AKbalthom Moul 4 - Version 1.10 July 28, 2015

AKbalthom Moul 5 - Version 1.00 November 10, 2016

AKbalthom Moul6 - Version 1.05 November 24, 2016

AKbalthom Moul 7 - Version 1.00 October 1, 2017

AKbalthom Phagaun - Version 2.00 April 20, 2018

AKbalthom Pheatra C5 - Version 1.00 April 15, 2017

AKbalthom Phnom Penh - Version 1.00 November 12, 2015

AKbalthom Phnom Sampow - Version 1.00 June 9, 2015

AKbalthom Phutrobot - Version 1.00 March 1, 2019

AKbalthom Pisak - Version 1.00 April 22, 2018

AKbalthom Pixel 1 - Version 1.00 February 5, 2019

AKbalthom Pixel 2 - Version 1.00 February 5, 2019

AKbalthom Pixel 3 - Version 1.00 February 5, 2019

AKbalthom Ream - Version 3.00 August 31, 2014

AKbalthom Seoul - Version 3.00 August 31, 2014

AKbalthom Srap - Version 1.00 July 22, 2018

AKbalthom SuperheroKH - Version 3.00 August 31, 2014

AKbalthom Superhero - Version 3.00 August 31, 2014

AKbalthom TNRB - Version 1.1 August 12, 2012

AKbalthom Unstoppable - Version 1.00 May 3, 2019

AKbalthom Vann Molyvann Plus - Version 1.00 October 18, 2017

AKbalthom Vann Molyvann - Version 1.00 October 18, 2017

AKbalthom Vicheka - Version 1.00 June 14, 2015

[full_width]

មតិ

BLOGGER: 5
 1. ខ្ញុំបានរចនាអក្សរមួយដែរ

  ReplyDelete
  Replies
  1. គួរតែ​ដាក់​បង្ហាញ ដើម្បី​ឲ្យ​គេដឹង ឬ​អាច​ដាក់​ឲ្យ​ទាញយក ។

   Delete
  2. ខ្ញុំទើបតែរៀនរចនាប៉ុណ្ណោះ ហើយត្រូវកែលម្អឲ្យបានល្អសិន ប្រហែលមានចំណុចខ្វះខាតច្រើន

   Delete
 2. សួស្តី ខ្ញុំ​ចង់ទិញ Font សម្រាប់​ប្រើ​ ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះវិធីទិញ ជួយណែនាំ​ខ្ញុំផង។ នេះជាលេខ​ Telegram របស់ខ្ញុំ ០១៦ ២០៩ ៧២៥។ អរគុណ

  ReplyDelete
  Replies
  1. សួស្ដី​ខ្ញុំ​បាន add ទៅ​telegram ហើយ តែ​លេខ​នេះ​អត់​មាន​ប្រើ telegram ទេ ដូច្នេះ​សូម add មក​លេខ​ខ្ញុំ 069 556 887 វិញ សម្រាប់​របៀប​ទិញ​លក់

   Delete

Name

Google,1,កង្កែប,3,កញ្ឆែត,1,កំពឹស,1,កម្មវិធី,12,កាពិ,1,ការី,1,ការ៉េម,3,កិច្ចសម្ភាសន៍,8,ក្ដាម,4,ក្បាច់ខ្មែរ,19,ក្រាហ្វិក,32,ក្រាហ្វិក Rastor,3,ក្រាហ្វិក Vector,29,ក្រុមចម្រៀង Mustache,1,ក្រូច,4,ខ,2,ខាត់ណា,1,ខ្ចៅ,2,ខ្ទឹម,4,ខ្នុរ,4,ខ្យង,1,ខ្វៃ,1,គន្លឹះ,52,គន្លឹះ Blogger,37,គន្លឹះ Illustrator,3,គន្លឹះ Photoshop,4,គន្លឹះការិយាល័យ,1,គន្លឹះកុំព្យូទ័រ,14,គន្លឹះទាញយក,1,គន្លឹះទូរស័ព្ទ,1,គន្លឹះរចនា,1,គន្លឹះអ៊ីនធឺណិត,5,គាវ,1,គុយទាវ,4,គេហទំព័រល្អៗ,1,គោ,19,គ្រឿងក្លែម,2,គ្រឿងបុក,9,គ្រឿងសមុទ្រ,9,ងាវ,3,ចំណេះដឹងទូទៅ,3,ចម្រៀង,2,ចំហុយ,11,ចៀន,9,ចេក,2,ឆា,35,ជ្រក់,5,ជ្រលក់,8,ជ្រូក,33,ឈូក,1,ញាំ,7,ដំណើប,3,ដំឡូង,3,ដំឡូងបារាំង,4,ដុត,2,ដូង,5,ណាំង៉ូវ,3,តៅហ៊ូ,5,ត្នោត,3,ត្រកួន,2,ត្រប់,2,ត្រយូងចេក,1,ត្រសក់,1,ត្រឡាច,1,ត្រាវ,1,ត្រី,11,ត្រីខ,1,ត្រីងៀត,1,ត្រីឆ្អើរ,1,ទំពាំង,1,ទា,4,ទាញយក,38,ទឹកឃ្មុំ,1,ធូរេន,1,នំ,14,នំបញ្ចុក,4,បង្កង,1,បង្គា,17,បង្អែម,15,បន្លែ,5,បបរ,2,បំពង,5,ប័រ,1,បាញ់កាញ់,1,បាយ,4,បុក,3,ប៊ូតុង,1,ប៉េងបោះ,5,ប្រហិត,7,ប្រហុក,7,ប្រឡាក់,1,ផ្កាខាត់ណា,1,ផ្សិត,8,ផ្អាប់,4,ពងត្រី,1,ព័ត៌មាន,20,ព័ត៌មាន​រចនា,7,ពុម្ពអក្សរ,51,ពុម្ពអក្សរខ្មែរ,49,ពុម្ពអក្សរបរទេស,1,ពុម្ពអក្សរអាក្បាលធំ,85,ពុម្ពអក្សរអាថ៌កំបាំង,1,ពោត,3,ព្រឹត្តិការណ៍,1,ភេសជ្ជ,1,ភ្លា,2,មរតកសំនៀង,1,មាន់,20,មី,3,មីសួ,7,មឹក,4,ម្ទេស,12,ម្នាស់,2,ម្រះ,1,ម្រេច,2,ម្សៅមី,2,យូនីកូដខ្មែរ,25,រូបភាព,3,រូបភាពអក្សរ,26,រៀន,2,រៀនរចនាពុម្ពអក្សរខ្មែរ,13,លត,2,ល្ង,1,ល្ពៅ,2,ល្ហុង,1,វចនានុក្រម,2,វិជ្ជាធ្វើម្ហូប,167,វីដេអូ,5,សម្ល,16,សម្លម្ជូរ,3,សារាយ,1,សាលាដ,2,សិល្បៈ,2,ស៊ីន ស៊ីសាមុត,1,ស៊ុត,12,ស៊ុប,20,សៀវភៅ,5,ស្ងោរ,17,ស្ពៃ,6,ស្លឹកគ្រៃ,9,ស្លឹកតយ,2,ស្អំ,1,អក្សរ,42,អង្ក្រង,1,អត្ថបទអក្សរសាស្ត្រ,2,អន្ទង់,1,អន្លក់,2,អម្ពិល,5,អាំង,6,អ៊ីនធឺណិត,1,ឯកសារ,9,
ltr
item
អាក្បាលធំ: អាក្បាលធំ / AKbalthom (ចំនួន 81 ពុម្ព​អក្សរ)
អាក្បាលធំ / AKbalthom (ចំនួន 81 ពុម្ព​អក្សរ)
https://3.bp.blogspot.com/-6QsqxrWBvsQ/XZMA6Xk9k9I/AAAAAAAAyr0/4lXlKLjqcKgOC7kqa0LIoM-zzxtwUHHzQCLcBGAsYHQ/s1600/Untitled-1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-6QsqxrWBvsQ/XZMA6Xk9k9I/AAAAAAAAyr0/4lXlKLjqcKgOC7kqa0LIoM-zzxtwUHHzQCLcBGAsYHQ/s72-c/Untitled-1.jpg
អាក្បាលធំ
https://akbalthom.blogspot.com/2018/09/AKbalthom.html
https://akbalthom.blogspot.com/
https://akbalthom.blogspot.com/
https://akbalthom.blogspot.com/2018/09/AKbalthom.html
true
5060019090675378648
UTF-8
ផ្ទុក​ប្រកាស​ទាំងអស់ រក​មិន​ឃើញ​ប្រកាស​ទេ មើល​ទាំងអស់ អាន​បន្ថែម ឆ្លើយតប បោះបង់​ការ​ឆ្លើយតប លុប ដោយ ទំព័រ​ដើម ទំព័រ ប្រកាស មើល​ទាំងអស់ ណែនាំ​អត្ថបទសម្រាប់​អ្នក ៖ ចំណាត់​ក្រុម ប័ណ្ណសារ SEARCH អត្ថបទ​ទាំងអស់ រក​មិន​ឃើញ​ការ​ផ្គូផ្គង​​ប្រកាស​ណាមួយ​តាមសំណើ​របស់​អ្នក ត្រលប់​ទៅ​ទំព័រដើម ថ្ងៃ​អាទិត្យ ថ្ងៃ​ចន្ទ ថ្ងៃ​អង្គារ ថ្ងៃ​ពុធ ថ្ងៃ​ប្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃ​សុក្រ ថ្ងៃ​សៅរ៍ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat មករា កុម្ភៈ មីនា មេសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ Jan Feb Mar Apr ឧសភា Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ឥឡូវ​នេះ ១ ​នាទីមុន $$1$$ minutes ago ១ ម៉ោងមុន $$1$$ hours ago ម្សិលមិញ $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ច្រើន​ជាង ៥ សប្តាហ៍​មុន អ្នកតាមដាន តាមដាន មាតិកា​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចាក់​សោ ជំហានទី១ : ចុច​ចែកចាយ​ទៅ​កាន់​បណ្ដាញ​សង្គម ជំហាន​ទី​២ : ចុច​លើ​តំណ​​ពី​បណ្ដាញ​សង្គម​​ចូល​មក​វិញ ចម្លង​កូដទាំងអស់ ជ្រើសរើស​កូដ​ទាំងអស់ កូដ​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ទៅ​ក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់​របស់​អ្នក មិន​អាច​ថតចម្លង​កូដ / អត្ថបទ​បាន​ទេ សូមចុច [CTRL] + [C] (ឬ CMD + C ជាមួយ Mac) ដើម្បី​ចំលង តារាង​មតិកា